fbpx

บริษัทรักษาความปลอดภัย ( บริษัท รปภ ) ร่วมงานกับ JT

บริษัทรักษาความปลอดภัย หรือ บริษัท รปภ. เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายหมู่บ้าน หลายคอนโด และหลายหน่วยงานจำเป็นต้องมี แต่น่อนว่าบุคคลากรในการดูแลรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันค่อนข้างขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยภายในบ้านและอาคาร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไม้กั้น ระบบทางเข้าออกภายในอาคาร ระบบตรวจสอบกล้องวงจรปิด และบ่อยครั้งที่ระบบเหล่านี้มีปัญหาท่านจะต้องติดต่อหาบริษัที่ให้บริการในเรื่องของระบบไม้กั้น ระบบลานจอดรถอีก และอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้านและอาคาร

จะดีกว่าไหมถ้าคุณได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโนลยีรักษาความปลอดภัย ?
ซึ่งทาง ” บริษัท เจทีโซลูชั่น แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด ไดัร่วมมือกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย “

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ร่วมมือ กับบริษัทเทคโนโลยีและอาคาร แล้วจะดีอย่างไร ?

อย่างที่เราทราบกันดีกว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านความปลอดภัยเข้ามามีส่วนสำคัญในการดูแลทรัพย์สินและการให้บริการภายในอาคารและองค์ของท่านเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมไปถึงระบบไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลายๆครั้งท่านอาจจะใช้เทคโนยีที่ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเข้าออกพื้นที่แต่ในกรณีที่มีปัญหาระบบไม่สามารถทำงานได้ ก็จะต้องรอช่าง หรือรอผู้ให้บริการเดิมเข้ามาทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และยิ่งไปกว่านั้นแล้วในส่วนนอกเวลาทำการอาจจะไม่สามารถติดต่อได้ และก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงที และบ่อยครั้งที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านก็จะต้องทำการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ ซึ่งบางครั้งก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุเช่นเดียวกัน

ข้อดีของการร่วมมือกัน ระหว่าง บริษัทรักษาความปลอดภัย กับ บริษัท เจทีโซลูชั่นแอนด์คอนเซาท์ จำกัด

ในส่วนขอดีทางเราจะขอสรุปเป็นข้อที่พิเศษมานอกเหนือกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการฝึกอบรม การให้บริการยกตัวอย่างบริษัทรปภทั่วไปที่จะต้องมีดังต่อไปนี้

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรม หลักการ

การฝึกอบรมหลักการรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรม ความรู้

การฝึกอบรมหลักวิชาความรู้ทั่วไป

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรม กฏหมาย

การฝึกอบรมกฏหมายเบื้องต้น

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรมการปฐมพยาบาล

การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรม วิชาดับเพลิง

การฝึกอบรมวิชาดับเพลิง

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรมวิชาทหาร

การฝึกอบรมวิชาทหาร

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรมวิชาจราจร

การฝึกอบรมวิชาจราจร

บริษัทรักษาความปลอดภัย อบรม วิชาป้องกั้นตัว

การฝึกอบรมวิชาการต้องสู้ป้องกันตัว

จากสรุปทั้งหมดหลัก มี 8 ข้อด้วยกัน

 1. หลักการรักษาความปลอดภัย
 2. หลักวิชาความรู้ทัวไป
 3. หลักวิชากฎหมายเบื้องต้น
 4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 5.  วิชาการดับเพลิง
 6. วิชาการทหาร
 7. วิชาการจราจร
 8. วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว
ซึ่งในส่วนของทักษะข้างต้นเป็นทักษะทั่วไปที่บริษัท รปภ.จะต้องฝึกให้กับ พนักงานอยู่แล้ว ในทางกลับกันทักษะที่จะได้เพิ่มจากบริษัทเจที นั่นคือในส่วนของ “ความรู้ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในในบ้านและอาคาร ” โดยเราจะเลือกอบรมพนักงานให้ต้องกับระบบที่ลูกค้าเลือกสั่งซื้อไปจากทางเรา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไม้กันแบบคีย์การ์ด ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนเป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีข้อดีดังต่อไปนี้

 • คุณจะได้เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้การในส่วนของระบบไม้กั้น ระบบทางเข้าออก และเทคโนโลยีอย่างอื่นที่สั่งจากทางเราได้แบบ 24 ชม
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับคุณเกี่ยวกับระบบต่างๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอช่างเข้าไป
 • ไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่เพราะทางเราอบรมให้เรียบร้อยแล้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเจที ควรทำงานที่ไหนดี ?

ในปัจจุบันเราคงปฏิเสธในเรื่องของความปลอดภัยไม่ได้ เพราะหลายๆพื้นที่มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านคอนโด องกรณ์ขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าเป็นต้น เพื่อเป็นผู้ช่วยเฝ้าระวั่งการเกิดเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดตามมานั่นเอง 

บริษัท รปภ. สำหรับหมู่บ้าน คอนโด

พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับหมู่บ้าน และคอนโด โรงเรียนเป็นต้น

บริษัทรภป สำหรับองกรค์ ขนาดใหญ่

พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำห้างสรรพสินค้า

พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับห้างสรรพสินค้า และอาคารขนาดใหญ่ เช่นลานจอดรถ