ติดต้้งกล้องอ่านป้ายทะเบียน-สั่งเปิดไม้กั้นหมู่บ้าน