ด้านในของ ตู้ ไม้กั้น ประตู เข้าออกหมู่บ้าน JTG-246 DC