ซ่อมไม้กั้นมีปัญหา ที่ Q Box Hotel Bangkok Blossom