ระบบไม้กั้นคิดเงินลานจอดรถ แบบแมนนวล (JT POS) เป็นระบบคิดเงินค่าที่จอดรถแบบใช้คนในการแจกบัตรจอดรถในทางเข้า และรับชำระเงินในทางออก เราจึงเรียกระบบนี้ว่าระบบแมนนวลเพราะยังใช้คนในการแจกบัตรและคิดเงิน อย่างน้อย 1-2 คน สำหรับลานจอดรถที่มีการคิดค่าบริการนั้นเอง โดยระบบนี้เป็นระบบที่ได้รับความนิยมใช้กับพื้นที่จอดรถที่มีรถไม่มากหรือไม่ต้องการความวุ่นวายในส่วนของระบบ และเป็นระบบเริ่มต้นที่ราคาถูกเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีพนักงานประจำคอยคิดค่าบริการอยู่แล้วนั่นเอง