ออฟฟิศ สำเร็จรูปขนาดเล็ก @ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี สำนักงานใหญ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260 ทั้งนี้ทางเราต้องขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการจากทางเราเป็นอย่างมาก โดยตู้ออฟฟิศ หรือป้อมยามที่ทาง กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี เลือกใช้เป็นป้อมยามขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร เป็นรูปแบบของสีเหลี่ยมจตุรัส เป็นรูปแบบมาตรฐาน ตัวผนังเป็นผนัง ISO WALL ทั้งหมด มีหน้าต่างบานกระกระจกรอบด้าน ทำให้สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทางเลยทีเดียว
ป้อมยาม สำเร็จรูป CNNC
ป้อมยาม สำเร็จรูป CNNC
ป้อมยาม สำเร็จรูป CNNC
ป้อมยาม สำเร็จรูป CNNC
ป้อมยาม สำเร็จรูป CNNC