fbpx
เครื่องกั้นบานสวิง

เครื่องกั้นบานสวิง SWING GATE

เครื่องกั้นบานสวิง SWING GATE เป็นประตูกันคนแบบบานพลักเข้าผลักออก นั่นเอง แต่เนื่องรูปแบบเป็นลักษณะของบ้านสวิงเลยทำให้หลายคนเรียกมันว่าเครื่องกันแบบบานสวิง หรือประกั้นคนแบบบานผลัก ลักษณะการทำงานเหมือนกับเครื่องกั้นแบบ 3 ขา ต่างกันเพียงแค่รูปแบบของการเปิดประตูให้คนผ่านเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนจากแกนหมุนเป็นแบบบานผลักเข้า ในส่วนฟังก์ชั่นการทำงานแบบอื่นยังเหมือนกัน และมีทั้งรูปแบบของแมนนวล และแบบไฟฟ้า สามารถนำไปปรับใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ ระบบแบ่งช่องทางคนเข้าออกพื้นที่ เป็นการควบคุมทิศทางการเดิน และรูปแบบอื่นๆได้อย่างหลากหลาย โดยทั่วไปแล้วมักจะได้รับความนิยมนำไปใช้กับกันทางเดือนสำหรับผู้สูงอายุ ที่เดินผ่านเข้าออกได้ลำบากนั่นเอง โดยมักจะใช้เป็นเครื่องกันที่มีการทำให้กว้างขึ้นเพื่อให้คนเดินผ่านเข้าออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิน
เครื่องกั้นบานสวิง
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-01
ประตูกั้นทางเดิน บานสวิง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาพร้อมการออกแบบให้ดูสวยงาม
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-8000
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-02
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-03
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-04
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-05
เครื่องกั้นแบบบานสวิง สำหรับเด็ก รุ่น JT SW-06
เครื่องกั้นแบบบานสวิง สำหรับเด็ก รุ่น JT SW-07
เครื่องกั้นแบบบานสวิง สำหรับเด็ก รุ่น JT SW-08
เครื่องกั้นแบบบานสวิง สำหรับเด็ก รุ่น JT SW-1000s
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น JT SW-2000
เครื่องกั้นแบบบานสวิง รุ่น  JT SW-3000

รูปแบบการสั่งเปิดเครื่องกั้นแบบบานสวิง

การสั่งเปิดเครื่องกั้นชนิดนี้ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่ผ่านมาแต่อย่างไร สามารถใช้อุปกรณ์สั่งเปิดได้อย่างหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้าเอง แตกต่างกันเพียงรูปแบบของการเปิดเท่านั้น โดยจะเป็นการเปิดแบบพลักเข้า หรือพลักออก ซึ่งหลายคนอาจจะเรียกเครื่องกั้นชนิดนี้ว่าเป็นเครื่องกั้นบานพลักก็ได้ นั่นเอง ในส่วนของอุปกรณ์การสั่งเปิดก็มีดังต่อไปนี้

หยอดเหรียญ Icon
เครื่องหยอดเหรียญ
เครื่องทาบบัตร

เครื่องทาบบัตร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สแกนใบหน้า icon
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องกั้นบานสวิง บานพลัก แบบแมนนวล

เครื่องกั้นบานสวิง แบบ mamnual ไม่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องกั้นชนิดนี้เป็นเครื่องกั้นที่ไม่ใช้ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วมักจะติดตั้งเพียงเครื่องนับคนเข้าออกพื้นที่เท่านั้นและมักใช้สำหรับการแบ่งช่องทางในการเดิน เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบคนเข้าออกเท่านี้ อาทิเช่นการแบ่งช่องทางขาเข้าเพื่อให้คนเดินผ่านเข้าเครื่องตรวจจับโลหะ หรือใช้คนในการตรวจบัตรต่างๆ ส่วนในทางขาออกก็จะติดเครื่องกั้นเฉพาะให้สามารถเข้าออกได้ โดยประตู้กั้นทางเดินรูปแบบนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผลักเข้า หรือผลักออกทางใด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

เครื่องกั้นทางเดินบานสวิง แบบใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบเครื่องกั้นทางเข้าออกที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สั่งเปิดได้อย่างอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบัตร QRCODE เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องหยอดเหรียญ เป็นต้น และอื่นๆอีกมากมาย โดยทั่วไปแล้วถ้าจะใช้งานมักจะใช้กับงานที่ต้องใช้ช่องทางผ่านเข้าออกที่เป็นช่องขนาดกว้างเล็กน้อยเพื่อให้การผ่านเข้าออกนั่นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการต้องขนสัมภาระขนาดใหญ่ หรือรถเข็นเป็นต้น แต่ถ้าหากเป็นช่องทางขนาดเล็กก็จะเป็นรูปแบบที่ใช้บานสวิงแบบอคริลิคที่มีความโปรงใส่สวยงาม และดูโดดเด่น ตัวระบบยังสามารถนำไปใช้กับระบบการขายตั๋ว ขายบัตร โดยสามารถปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ หรือธุรกิจของท่านได้อย่างลงตัวอีกด้วย

เครื่องกั้นบานสวิง บานพลัก แบบไฟฟ้า