fbpx

ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบที่จอดรถ
JT PARKING

ระบบบริหารลานจอดรถ car park system หรือ ระบบที่จอดรถ parking system คือเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการลานจอดรถ ในด้านของการบริหารจัดการ หรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Parking Management System” นั่นเอง โดยระบบนี้จะเป็นระบบที่จะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการในส่วนของลานจอดรถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถของหน่วยงาน ร้านค้า ตลาดนัด ต่างได้ ได้อย่างมีประสิทธภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเป็นผสมผสานการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบคำนวนคิดค่าบริการลาจอดรถ ระบบเซ็นเซอร์ ระบบตรวจสอบเข้าออก เพื่อนับช่องว่างจอด และอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ให้บริการว่าต้องการระบบแบบไหน สิ่งในแต่ละพื้นที่จอดรถ มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบที่จอดรถ
ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ระบบที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการ ระบบลานจอดรถได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสามารถตรวจสอบรถที่มาใช้บริการและคิดค่าบริการได้ในคราวเดียวกัน

ระบบนับรถ

ระบบนำทางลานจอดรถอัจริยะ

ระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ได้ทราบถึงจำนวนและตำแหน่งจอดรถที่ว่างในลานจอดรถ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจอดรถในชั้นหรือโซน

ระบบไม้กั้นรถยนต์

ระบบไม้กั้นรถยนต์

เรามีระบบไม้กั้นหลากระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้งานกับระบบลานจอดรถของคุณได้อย่างลงตัว เช่นระบบอ่านทะเบียนเป็นต้น

ระบบคิดเงินลานจอดรถ JT PARKING มีระบบอะไรบ้าง

เทคโนโลยีระบบคิดเงินลานจอดรถ จะมีเทคนโลยีหลายๆ รูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ให้บริการ และลักษณะของหน้างานนั้นๆ ระบบคิดเงินลานจอดรถ JT PARKING
ของเราก็มีหลายเทคนโลยีสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบคิดเงินลานจอดรถ ด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียน

ระบบคิดเงินอ่านทะเบียน ในลานจอดรถ
JT EASY PAY

ระบบคิดเงินลานจอดรถแบบอัตโนมัติ
ระบบคิดเงินอัตนมัติ ในลานจอดรถ
JT AUTO PAY
ระบบคิดเงินลานจอดรถ แบบกึ่งอัตโนมัติ
ระบบคิดเงินกึ่งอัตโนมัติ ในลานจอดรถ
JT SEMI AUTO PAY
ระบบลานจอดรถ ด้วยกล้องอ่านทะเบียน

ระบบอ่านทะเบียนคิดเงินลานจอดรถ ระบบลานจอดรถยอดนิยม

ระบบลานจอดรถในปัจจุบัน ได้ทุกปรับเปลี่ยนมาให้มีการสร้างรายได้อย่ามหาศาล โดยเป็นการปรับเปลี่ยนระบบลานจอดรถแบบเดิมๆ ให้สามารถคิดค่าบริการ ซึ่งในอดีตเรามักจะให้ระบบแลกบัตร หรือระบบแจกบัตรเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนา มาเป็นระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนสำหรับลานจอดรถ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทดแทนการใช้ระบบออกแบบเข้าออก และคิดค่าบริการใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่ส่วนเกี่ยวกับระบบบัตรแบบเดิมนั่นก็คือการทำบัตรหายทำให้ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นความกังวัลให้กับลูกค้าอีกด้วยเพราะถ้าหากลูกค้าทำบัตรหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับ หรือมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามมาอีกด้วย แต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนมาใช้ระบบบคิดเงินด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนความกังวลจุดนี้ ก็จะหมดไป ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากมีความกังวลในเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์ ก็สามารถที่ใช้การเพิ่มกล้องบันทึกใบหน้าคนขับเพื่อเปรียบเทียบก่อนสั่งเปิดไม้กั้นได้เช่นเดียวกัน

ระบบบริหารลานจอดรถ ด้วยระบบไม้กั้นรถ JT PARKING

ระบบ JT Parking Management System เป็นระบบที่ทางเราเลือกที่จะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และผู้ให้บริการเอง สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย ใช้งานได้อย่างายดาย แต่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด ตามงบประมาณ หรือรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะในแต่ละพื้นที่นอกจะมีความต้องการที่แตกต่างกันแล้ว ในส่วนของงบประมาณก็เช่นเดียวกันในสภาวะเศรษฐกินเช่นนี้ การใช้งบประมาณที่จำกัด แต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงมีผลสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทางเราได้ออกแบบระบบเริ่มต้นเพื่อให้ลูกค้าได้นำไปปรับใช้งานไว้คราวๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้า ดังต่อไปนี้

ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ระบบคิดเงินลานจอดรถ เป็นระบบที่หลายพื้นที่มีความต้องการเป็นอยากมากโดยทางเรามีหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ท่านสามารถเลือกปรับใช้งานให้เข้ากับพื้นที่ลานจอดรถของท่าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้บัตรจอดรถ การใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียน หรือรวมไปถึงการคิดเงินแบบใช้เครื่องคิดเงินทางเราก็มีจัดจำหน่ายเช่นเดียวกัน

ระบบนับรถ

ระบบนับรถ เป็นระบบที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบจำนวนรถเข้าออกพื้นที่ในแต่ละวันได้ แต่ในปัจจุบันเป็นการนำมาปรับใช้นับจำนวนรถในพื้นที่เพื่อให้ทราบว่าในพื้นที่มีจำนวนรถจำนวนกี่คัน สามารถให้รถคันอื่นเข้าไปจอดได้หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คนมาคอยนับรถเข้าออก และแจ้งจำนวน หรือคอยติดป้ายว่าเต็มแล้วนั่นเอง

ระบบบัตรจอดรถ

ระบบบัตรจอดรถ เป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาสำหรับลานจอดรถขนาดใหญ่ โดยระบบนี้จะพบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีทั้งระบบออกบัตรอัตโนมัติ ระบบบัตรสมาชิก รวมไปถึงการใช้บริการลานจอดรถแบบรายเดือน รายปี หรือรายสัปดาห์ เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั้งระบบเติมเงินเข้าบัตร เพื่อใช้สแกนเข้าออกลานจอดรถนั่นเอง

ระบบแสดงช่องว่างจอด

ระบบแสดงช่องว่างจอด เป็นระบบที่เรามักจะเช่นการใช้งานควบคู่กันกับระบบนับรถเข้าออกพื้นที่ โดยระบบนี้ จำทำให้ท่านเห็นพื้นที่ว่างจอดรถได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยที่เราเห็นโดยทั่วไปมักจะเป็นสัญญานไฟสีเขียว เพื่อแสดงตำแหน่งช่องว่างจอดรถนั่นเอง ในปัจจุบัน ระบบนี้ มักจะได้นำมาใช้กับระบบนำทางช่องว่างจอดรถ เป็นการผสมผสานกับระบบนับรถได้อย่างลงตัว

อุปกรณ์ ที่ใช้งานร่วมกับระบบบริหารลานจอดรถ

ตู้ออกบัตร ในระบบบริหารลานจอดรถ

ตู้ออกบัตร ตู้จ่ายบัตร เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรามักจะพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในระบบลานจอดรถขนาดใหญ่ เช่นห้างสรรพสินค้า ที่ใช้การบันทึกข้อมูลวันเวลาที่ใช้ในการเข้าออก โดยระบบจะบันทึกข้อมูลบัตรไว้หลังจากนั่นในช่วงขับรถออก เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอ่านค่าจากบัตรและคำนวนค่าบริการ ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย ลูกค้าค่าสามารถซื้อแยกไปใช้กับระบบเดิมของลูกค้าเองได้เช่นเดียวกัน

ตู้ไม้กั้นรถยนต์ ในระบบบริหารลานจอดรถ

บูมไม้กั้นรถ เป็นอุปกรณ์สำคัญของระบบลานจอดรถ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็ว่าได้ โดยแทบทุกลานจอดรถจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นระบบแลกบัตร ระบบตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ล้วนต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ รปภ.คอยยืนกดปุ่ม ไปถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์ ก็ล้วนต้องใช้ทั้งนั้น โดยทางเรามีในส่วนของบูมไม้กั้นรุ่นต่างๆ คอยรอรองรับความต้องการของลูกค้า และมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งาน

เครื่องคิด ค่าที่จอดรถ

เครื่องคิดเงินค่าจอดรถ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ลานจอดรถที่ต้องการคิดค่าบริการ ซึ่งจะเป็นการใช้งานร่วมกับระบบตู้ออกบัตร ก็ได้หรือจะใช้พนักงานนั่งประจำป้อมยาม ป้อมรภป. เพื่อค่อยแจกบัตร ส่งบัตรให้กับลูกค้า หรือผู้ที่จะนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาจอดในพื้นที่ของของท่านนั่นเอง โดยครื่องนี้ จะมีทั้งแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง

กล้องอ่านป้ายทะเบียน

กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบลานจอดรถได้อย่างลงตัว โดยตัวกล้องถูกออกแบบมาให้อ่านค่าตัวหนังสือ บนแผ่นป้ายทะเบียน แล้วแปลงค่าออกมาเป็นข้อความ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องนั่งคีย์ข้อมูลลงไปในระบบแต่อย่างไร โดยในปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้สามารถคิดค่าบริการ และใช้ร่วมกับระบบคีย์การ์ดได้แล้ว ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ ในลานจอดรถ

ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับลานจอดรถขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย โดยตู้นี้ เป็นการนำมาใช้งานทดแทนพนักเก็บค่าบริการประจำตู้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานค่อยมากนั่งเก็บค่าบริการ ลูกค้าสามารถเดินไปชำระเงินด้วยตัวเอง แทนการจ่ายเงินที่ตู้

รายละเอียด ตู้เก็บเงินค่าที่จอดรถ เพิ่มเติม
SOS CALL POINT

เครื่องกดเรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ลานจอดรถที่มีหลายชั้น หรือระบบที่ใช้งานแบบอัตโนมัติ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้า เช่นกดปุ่มจ่ายบัตรจากตู้ไม้ออก ขับรถชนแขนไม้กั้น เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกจากเจ้าหน้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้ายืนประจำจุดนั้นตลอดเวลา เป็นการช่วยลดพนักงานไปในตัว และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย

รายละเอียด ระบบ sos call point เพิ่มเติม

ทำจึงต้องเลือกระบบบริหารที่จอดรถ JT PARKING

ในหลายครั้งที่เราจะไปใช้การเช่าที่จอดรถ เรามักจะเจอปัญหาขับรถเข้าไปแล้วที่จอดรถเต็ม เสียเวลาในการขับรถวนออก การหาช่องจอดไม่เจอสักที่ ทำให้เกิดความหงุดหงิด และไม่อยากจะมาใช้การลานจอดรถที่นี่อีก แน่นอนว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ให้บริการลานจอดรถแบบนี้ คุณก็จะทราบดีกว่าคุณอาจจะเสียลูกค้าไปอย่างแน่นอนเช่นเดียว ดังนั้นถ้าหากคุณได้ระบบการจัดการที่ดี คุณก็สามารถที่จะช่วยมีลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นั่นเอง

ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบที่จอดรถ JT PARKING

ข้อดีของ ระบบบริหารลานจอดรถ ที่จอดรถ JT PARKING

ในส่วนข้อดีของระบบลาจอดรถ JT มีจุดเด่นต้องที่ลูกค้าสามารถเลือกปรับระบบให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ ทางเราสามารถที่จะปรับให้เข้ากับ งบประมาณ และเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ในส่วนของการใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วย และสามารถนำระบบต่างๆ มาผสมผลานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวอีกด้วย  โดยจุดเด่นสามารถแบ่งออกเป็นข้อย้อยๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • ทางเรามีการเข้าไปสำรวจประเมินหน้างานรวมปไปถึงการออกแบบกำหนดจุดของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถนำรถเข้ามาจอดและสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใชห้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานมาที่สุดและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด
  • ทางเรามีการออกแบบภาพสามมิติ เพื่อให้เห็นภาพจริงก่อนทำการติดตั้ง และเป็นการยืนยันรูปแบบของระบบที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ก่อนติดตั้งงาน เพราะแน่นอนว่าง ในการประเมิณในแต่ละครั้งจะมีอุปกรณ์อาจจะไม่ครบตามที่ลูกค้าต้องการมีการตกหล่นได้ ลูกค้าสามารถทักท้วงทำการแก้ไขแบบได้ ทำให้ง่ายต่องานติดตั้ง และง่ายต่อการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องรื้อถือเพื่อติดตั้งใหม่ ทำให้เสียเวลาต่อตัวลูกค้าเอง
  • ลูกค้าสามารถผสมผสานในส่วนของอุปกรณ์และตัวระบบต่างๆ ของเราเข้าด้วยกันได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อลานจอดรถของคุณได้อย่างเดียวเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น
    • ลูกค้าสามารถนำระบบในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับช่องจอดที่ไม่มีรถจอด หรือมีรถจอดอยู่ โดยแสดงสถานะว่าเป็ฯช่องจอดรถที่ว่าง หรือมีรถจอดอยู่เข้ากับระบบไม้กั้น หรือระบบคิดเงินแบบอื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานร่วมกับระบบออกบัตร ลานจอดรถ เมื่อเข้ามาในลานจอดรถแล้วลูกค้าสามารถที่จะทราบได้ว่าตรงไหนมีที่จอดรถว่างบ้านนั่นเอง หรือสามารถจัดทำเป็นช่องจอดสำหรับผู้พิการได้ด้วยเช่นเดียวกัน
    • ลูกค้าสามารถที่จะนำในส่วนของระบบนับรถ เข้าคำนวนพื้นที่ว่างในแต่ละชั้นอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่พื้นที่ลานจอดรถไม่ได้ใหญ่มากลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบแสดงตำแแหน่งช่องจอดรถที่ยังว่างอยู่กับ สามารถระบบนับรถแล้วใช้ตัวแสดงสถานะจำนวนน้องช่องจอดที่ยังว่างอยู่ เช่นชั้น A หรือ ลาน B เหลือพื้นที่จอดจำนวน 3 คัน หรือเต็มจำนวนแล้วเป็นต้น หรืออาจจะใช้ทั้งระบบนับรถ และระบบแสดงสถานะช่องจอด เข้ามาด้วยกันก็ได้ด้วยเช่นเดียว แต่ก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน แต่ในทางกลับกัน ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่เหมาะสำหรับลานจอดรถขนาดใหญ่ นั่นเอง
    • ลูกเค้าสามารถเลือกได้ว่า จะใช้งานในส่วนของระบบคิดเงินลานจอดรถของคุณได้อย่างไรบ้าง อาทิเช่นระบบชำระเงินด้วยตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ระบบคิดเงินด้วยระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์  ระบบไม้กั้นแบบต่างๆ เป็นต้น