fbpx

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ กึ่งอัตโนมัติ (JT semi auto pay )

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ กึ่งอัตโนมัติ (JT semi auto pay ) เป็นระบบคิดเงินในงานลานจอดรถ แบบเก่า ที่มีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายในหลากหลายพื้นที่ เป็นการระบบที่ใช้คนประจำจุดเพียงคนเดียว เป็นการพัฒนามาจากระบบแมนนวลที่ใช้คนในการแจกบัตรจอด มาเป็นการใช้ตู้ออกบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติแทน หรือบางพื้นที่ก็ใช้การปริ้นบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ ซึ่งการที่ใช้ตู้ออกบัตรมาแทนคนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการให้บริการที่รวดเร็วแล้วยังสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานที่คอยนั่งแจกบัตรไปในตัวอีกด้วยนั่นเอง

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ กึ่งอัตโนมัติ (JT semi auto pay )
รับบัตรจอดรถ
รับบัตรจอดรถผ่านตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ
ขาเข้าต้องหยุดกดรับบัตรจอดรถที่ตู้จ่ายบัตร หลังจากรับบัตรแล้วไม้กั้นจะเปิด เพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ
นำบัตรจอดรถไปชำระค่าบริการ

นำบัตรไป Stamp จุดที่ให้บริการ
ผู้จอดต้องนำบัตรไป Stamp ณ จุดบริการ จะเป็นการชำระค่าจอดรถตรงจุด Stamp ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับกับลานจอดนั้นๆ

รับบัตรที่จอดรถ

นำบัตรมาคืนจุดป้อม รปภ.
เมื่อผู้จอดนำบัตรมาคืน รปภ.ทำการสแกนข้อมูล จะแสดงเวลาเข้าออก ทะเบียนรถ และยอดชำระ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลานจอดนั้น

อุปกรณ์เริ่มต้น ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ แบบไม้ใช้คนแจกบัตร มีอะไรบ้าง

ในส่วนของอุปกรณ์เริ่มต้นในจะเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกับในส่วนของระบบแบบแมนนวล เพียงแต่ตัดงานในส่วนของพนักงานแจกบัตรออกไปเท่านั้นเอง ก็สามารถทำให้ระบบทำงานได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งในส่วนส่วนนี้ก็จะทำให้มีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามา แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานแจกบัตรด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วในระยะยาวสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้แม่นยำกว่าการใช้คนอีกด้วย เป็นการเพิ่มความปลอดภัยภายในตัว

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ กึ่งอัตโนมัติ
ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ กึ่งอัตโนมัติ

อุปกรณ์เริ่มต้นของ ระบบจอดรถคิดเงิน ค่าที่จอดรถ ในลานจอดรถ

  • ไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ ที่มาพร้อมตัวบูมไม้กั้น อุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอรไม้กั้น เรด้า หรือ Loop และในส่วนของปุ่มกดที่ใช้สั่งเปิดไม้กั้นในกรณฉุกเฉิน
  • ตู้ออกบัตร หรือ ตู้จ่ายบัตร เป็นตู้ที่ทำงานแทนคนโดยจะทำงานแบบอัตโนมัติโดยทำงานควบคู่กับไม้กั้นในส่วนของทางเข้า ส่งสัญญานสั่งเปิดไม้กั้นด้วยกล่องควบคุ่ม
  • เครื่องคิดเงินแบบ Pos จะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิ้นชักเก็บเงิน ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นยังต้องใช้คนในการเก็บค่าบริการ
  • โปรแกรมหรือซอฟแวร์ เป็นในส่วนที่จะช่วยบันทึกข้อมูลในส่วนของขาเข้า และคำนวนค่าบริการแบบอัตโนมัติ โดยรับค่าจากเครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือเครื่องอ่านบัตร RFID อย่างในอย่างหนึ่งขึ้นอยู่ว่าลูกค้าจะเลือกอุปกรณ์ในการออกบัตรจอดรถแบบใดแบบหนึ่ง
  • อุปกรณ์อ่านบัตร หรืออ่านบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านค่าเพื่อส่งข้อมูลไปยังซอฟแวร์เพื่อให้ระบบสามารถคำนวนค่าบริการค่าที่จอดรถได้นั่นเอง

จุดเด่นของ ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ JT semi auto pay

เป็นระบบที่สามารถปรับประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนระบบสมาชิกแบบรายวัน รายเดือน รายปี สามารถเปิดในส่วนของตู้ชำระเงินเข้าไปด้วย ทำให้ระบบลานจอดรถของท่านตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเอง จุดเด่นหลักๆ มีดังต่อไปนี้
กล้องอ่านทะเบียนรถบบคิดเงินลานจอดรถ

เป็นระบบที่สามารถรองรับในส่วนของอุปกรณ์หรือกล้องในการบันทีกภาพได้

ตู้ออกบัตรระบบคิดเงินลานจอดรถ
รองรับระบบชำระเงินจากตู้ชำระเงินอัตโนมัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาชำระเงินที่ป้อมยามเพียงอย่างเดียว
ตู้คืนบัตร ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ
รองรับในส่วนของตู้คืนบัตรในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งระบบตู้ชำระเงินอัตโนมัติ สามารถที่จะติดตั้งในส่วนของตู้คืนบัตรเพื่อใช้งานคู่กันได้
ระบบแสดงราย ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ
สามารถออกรายการข้อมูลย้อนหลังเป็นแบบ Exel หรือ PDF ได้ เพื่อนำไปทำรายการเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีต่างๆได้
จอสแดงผลค่าบริการของ ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลเช่นป้ายแจ้งค่าบริการ หรือ ในกรณีที่เป็นสามารถสามารถแจ้งยอดคงเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ

หากท่านเบื่อระบบการใช้บัตร สามารถเปลี่ยนเป็นระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนโดยใช้งานควบคู่กับระบบแจกบัตรเดิม หรือ เอาระบบแจกบัตรออกเลยก็ได้ด้วยเช่นเดียว โดยไม่มีผลกับระบบเดิม และยังช่วยในเรื่องของการป้องกันบัตรหายได้อีกด้วย

หากจุดเด่นข้างต้นไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการและสอบถามเพิ่มเติมกับทางฝ่ายขายของเราเพื่อให้ช่วยออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การประยุกต์ใช้งานระบบ JT semi auto pay ในพื้นที่ต่างๆ

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ  ลานจอดรถขนาดเล็ก
ลานจอดรถขนาดเล็ก
ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ  ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ  ที่เช่าที่จอดรถ
ที่จอดรถให้เช่า
ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ ลานจอดรถที่ทองเที่ยว
ที่จอดรถสถานที่ท่องเที่ยว
ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ ลานกิจกรรมพิเศษ

ลานกิจกรรมพิเศษ

ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ สำนักงานองค์กร ต่างๆ
สำนักงานต่างๆ