ทางเราต้องขอขอบพระคุณทาง วัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่ไว้วางใช้เลือกใช้บริการซ่อมบำรุงระบบไม้กั้นจากทางเราเพื่อระบบกำกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แบบตามเดิม

ผลการการซ่อมบำรุงระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

โดยทางเราได้เข้าไปดำเนินปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนไม้แขนกั้น ที่ใช้งานมายาวนาน และเปลี่ยนเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตัวระบบไม้กั้นที่ใช้งานมาอย่างยาวนานจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ไงาน เพื่อให้รองระบบกับระบบใหม่ๆที่กำลังจะมีการพัฒนาในอนาคต นั่นเอง

ซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ไม้กั้น อาคารจอดรถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ