ขอบคุณทาง อาคารไทยศรี 126/114 ถ. กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ที่เลือกใช้บริการแก้ไขปัญหาไม้กั้นจากกรณีรถชนไม้กั้นจากทางเรา

เข้าไปดำเนินการเปลี่ยนไม้กั้นและปรับปรุงแก้ไขไม้กั้น ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี แก้ไขปัญหารถชนไม้กั้น ที่ อาคารไทยศรี