ทางเราต้องขอขอบพระคุณทาง หมู่บ้านศิรยา ที่เลือกใช้บริการ ซ่อมระบบหัวอ่านไม้กั้นรถยนต์ไม่อ่าน และมีอาการไม้กั้นตีรถยนต์บ่อยจนเกินไป จากทางเรา

รายละเอียดงานซ่อมระบบหัวอ่านไม้กั้น HIP มีปัญหา หมู่บ้านศิรยา

เนื่องด้วยระบบเดิมของทางหมู่บ้านมีปัญหา ตัวไม่กั้นไม่สามารถสั่งเปิดไม้จากตัวหัวอ่านได้ และนอกจากนั้นยังมีเหตุการไม้กั้นตีรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกบ่อยครั้งจนเกินไป ทางเราจึงได้ทำการเข้าไปดำเนินปรับปรุงแก้ไข ให้ โดยทำการเปลี่ยนเครื่องทาบบัตรที่เกินจากการใช้งานยาวนาน และ เซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ ซึ่งเหตุการณ์แล้วนี้ เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ดังนั้น ควรที่จะเลือกใช้บริการตรวจเช็คไม้กั้น ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP ซ่อมไม้กั้น HIP