ทางเราต้องขอบพระคุณทาง หมู่บ้าน เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ ที่เลือกใช้บริการซ่อมระบบไม้กั้น จากทางเรา

ในส่วนของตัวเซนเซอร์ไม้กั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยป้องกั้นไม่ให้ไม้ตีรถยนต์ที่ผ่านเข้าออก เพราะถ้าหากใช้เพียงตัวปุ่มกดเพียงอย่างเดียวบางครั้งอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานได้เช่นเดียวกัน หากหมู่บ้าน หรือ หน่วยงานใด ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไม้ท่านสามารถติดต่อสอบถามทางเราได้ ขอคำแนะนำ และเข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะปัญหาเหล่านี้ ทั้งไว้นานอาจจะส่งผลเสียตามมาภายหลังได้เช่นเดียวกัน

ภาพการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไม้กั้นรถยนต์ ที่ เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ ไม้กั้น หมู่บ้าน เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ เปลี่ยนเซ็นเซอร์ ไม้กั้น หมู่บ้าน เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ เปลี่ยนเซ็นเซอร์ ไม้กั้น หมู่บ้าน เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์