ทั้งนี้ทางบริษัทของเราต้องขอขอบพระคุณทางบริษัท TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทของเราเข้าไปเปลี่ยนตัวไม้กั้นแทนไม้กั้นเดิมที่เกิดการชำชุดเสียหาย

ภาพหลังการเปลี่ยนไม้กั้นที่เดิมที่ TPARK วังน้อย อยุธยา เกิดการชำรุดเสียหาย

ซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยาซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยาซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยา ซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยา ซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยา ซ่อมไม้กั้น TPARK วังน้อย อยุธยา