ทางเราต้องขอบพระคุณทาง Unio Sukumvit 72 ที่ไว้วางใจให้เราเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบไม้กั้น พร้อมอัพเดตระบบอ่านป้ายทะเบียนให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น

รายละเอียดงาน ปรับปรุงแก้ไขระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน Unio Sukumvit 72

โดยทาง Unio ได้ให้ทางบริษัท JT Solutions & Consult ร่วมกับ บริษัท สมาร์ทวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยรายละเอียดงานมีดังต่อไปนี้

  •  เข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบไม้แขนกั้นให้มีความสามารถเพิ่มเติมจากระบบเดิม
  • อัพเกรดตัวระบบให้มีความสามารถเพิ่มเติม
  • เพิ่มระบบ อ่านทะเบียนรถ คมชัด แม่นยำ
  • ด้วยกล้องอ่านทะเบียนจาก แคนาดา
  • พร้อมมีระบบแจ้งเตือนการเข้าออกผ่าน Line

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง Unio Sukumvit 72

ระบบแจ้งเตือนจากกล้องอ่านป้ายะเทียนด้วยระบบไลน์ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio ซ่อมระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน-ที่-Unio