โรงพยาบาลชุมพวง ตำบล ชุมพวง อำเภอชุมพวง นครราชสีมา ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์เข้าออกพื้นที่ สั่งเปิดด้วยบัตรคีย์การ์ด อ่านบัตรระยะไกล้ หรือระบบ Super touch Flow จากบริษัท เจที โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาท์

รายละเอียเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไม้กั้นที่ โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา

ทางโรงพยาบาลเลือกใช้เป็นชุดบูมไม้กั้นรุ่น JTG-DC168 เป็นรุ่นที่มาพร้อมมอเตอร์ DC ที่ใช้ชุดสำรองไฟในตัวได้เป็นอย่างดี สามารปรับความเร็วในการสั่งเปิดไม้ได้ต้้งแต่ ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถเป็นอุปกรณ์แบบ Loop ฝั่งพื้นและตัวเซ็นเซอร์ เป็นการใช้อุปกรณ์ป้องกั้นแบบ 2 ชั้นเลย ทั้งแบบฝังพื้นและตัวเซนเซอร์ และนอกจากนั้นแล้วยังมีในส่วนของซอฟแวร์ หรือโปรแกรมดูรายการการเข้าออกพื้นที่ อีกด้วย โดยสามารถสรุปอุปกร์ที่ใช้คราวๆ ดังต่อไปนี้

  • บูมไม้กั้นจำนวน 2 บูม
  • ชุด Loop ตรวจจับโลหะป้องกั้นไม่ตีรถ จำนวน 2 ชุด
  • เซนเซอร์ป้องกั้นไม่ตีรถจำนวน 2 ชุด
  • หัวอ่านบัตรสั่งเปิดไม้สามารถอ่านได้ในระยะ 1-2 เมตร จำนวน 2 ชุด
  • บัตรคีย์การ์ดสำหรับสั่งเปิดไม้กั้น
  • อุปกรณ์สายไฟ ระบบแบตเตอร์สำรองต่างๆ ฯลฯ
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น
โรงพยาบาลชุมพวง ติดตั้งระบบไม้กั้น