ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ทางเราต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ไว้วางใช้ เลือกใช้บริการจากทางเรา

โดยระบบที่ทางบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด เลือกใช้บริการติดตั้งจากทางเราเป็นการเลือกใช้ระบบไม้กั้นแบบปุ่มกด สั้งเปิดไม้กั้นเข้าออกพื้นที่ เป็นระบบเบสิคที่สามารถรองรับการติดยอดในอนาคต โดยรูปแบบไม้กั้นที่ใช้เป็นตัวระบบมอเตอร์แบบ DC ที่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่น ระบบสำรองไฟในตัวได้ในกรณีที่ไฟดับ ตัวระบบสามารถทำงานได้ และสามารถสั่งหยุดเพิ่มยกไม้ค้างไว้ในกรณีที่ไฟดับเป็นเวลายาวนานนั่นเอง

ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)