เครื่องแลกบัตรแบบพกพา ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยสามารถพกพาไปได้ทุกที่เพราะมีแบตเตอรี่ภายในตัวและสามมารถพิมพ์ใบลงทะเบียนขาเข้าโดยใช้กระดาษพิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึกเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่องได้ และยังสามารถดัดแปลงทำเป็นระบบจัดเก็บค่าจอดรถแบบพกพาได้

เครื่องแลกบัตรแบบพกพา 

 1. ลานจอดรถขนาดเล็ก
 2. ลานจอดรถชั่วคราว
 3. ที่จอดรถพิเศษ
 4. ที่จอดรถสถานที่ท่องเที่ยว
 5. ลานกิจกรรมพิเศษ
 6. สำนักงานต่างๆ

 

 

รูปแบบรายงานเครื่องแลกบัตรแบบพกพา

 • ชื่อ-นามสกุล ของ VISITOR
 • ภาพบุคคลหรือหน้ารถของ VISITOR
 • วันที่และเวลาที่เข้าหรือออกจากสถานที่
 • ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่ต้องการเข้าพบ
 • รายงานสรุปจำนวนVISITORที่เข้าและออก
 • รายงานVISITOR ที่ยังไม่ออกจากสถานที่