เรด้าอุปกรณ์ ป้องกั้นไม้ตีรถ แทน เซ็นเซอร์ ไม้กั้น

ป้องกั้นไม้ตีรถยนต์

ป้องกั้นไม้ตีรถยนต์

อุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกั้นอุบัติเหตุสำหรับป้องกั้นไม้ให้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างไม้กระดกลงมาตีรถ

ป้องกั้นไม้ตีรถจักรยานยนต์

ป้องกั้นไม้ตีรถจักรยานยนต์

นอกจากรถยนต์แล้วยังสามารถป้องกันในส่วนที่เป็นการป้องกั้นไม้กระดกลงมาตีรถจักรยานยนต์อีกด้วย

ป้องกั้นไม้ตีคน

ป้องกั้นไม้ตีคนเดิน หรือปั่นจักรยาน

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์บางป้องกั้นรุ่นเดิมๆ ไม่สามารถป้องกั้นส่วนนี้ได้ แต่ทางเจทีมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกั้นได้

เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น และอุปกรณ์ป้องกั้นไม้กั้นตีรถ

เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น และอุปกรณ์ป้องกั้นไม้กั้นตีรถ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยหรือระบบ safety ที่จะช่วยป้องกั้นไม้ที่กำลังทำงานยกขึ้นลงอัตโนมัติอยู่ไม่กระดกลงมาตีรถหรือคนที่กำลังผ่านเข้าออกพื้นที่ เพราะถ้าหากไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้เข้าไปแน่นอนว่าท่านจะเห็นบ่อยครั้งที่ไม้กั้นลงมาตีรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งแบบประหยัดจนเกินเหตุเช่นการติดตั้งแบบใช้รีโมทเพียงอย่างเดียวนั่นเอง ซึ่งถือได้เป็นการติดตั้งแบบผิด ดังนั้น ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถ จึงเป็นส่วนอุปกรณ์เสริมสำคัญ ที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากมีการเสีย หรือใช้งานไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนทันที เพราะถ้าหากไม่เปลี่ยนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยต่อคนและทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์ รถยนต์จักรยานยนต์ ตามมานั่นเอง
เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น

อุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถยนต์ และ เซ็นเซอร์ป้องกั้นไม้ตีรถยนต์จักรยานยนต์

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งานในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบ ซึ่งต่างจากในอดีตที่มีด้วยกันเพียง 2 แบบ ซึ่งแบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาในนั่นก็คือในส่วนของตัวเรดาร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถตรวจจับได้ทั้งรถ และคนที่กำลังเดินผ่าน รวมถึงการปั่นจักรยานต์ โดยระบบป้องแขนไม้กั้นตี ทั้ง 3 แบบมีดังต่อไปนี้

เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น
Photosensor
loop detector อุปกรณ์ป้องกั้นไม้กั้น
Loop Detector
เรด้า อุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถ
Radar Detector

โฟโต เซ็นเซอร์ (Photosensor) อุปกรณ์ป้องกั้นไม้กระดกตีรถ

เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม้ตีรถที่อุปกรณ์เริ่มต้นของที่จำเป็นต้องมีและเป็นอุปกรณ์ที่ราคาที่ถูกที่สุดแต่สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งเซ็นเซอร์เป็นระบบที่ใช้การส่องแสงจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ไม้กำลังยกขึ้นอยู่แล้วมีวัตถุเช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คน และอื่นๆ ขวางเซ็นเซอร์ไม่ให้ส่องถึงอีกด้านได้ ไม้กั้นจะไม่ลดลงมา นั่นเอง ข้อจำกัดในการใช้งานอาจจะใช้งานในกรณีที่รถยนต์วิ่งผ่านได้ไม่แม่นยำเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งคู่ กับ ตัว Loop Detector
เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น

ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector ) อปูกรณ์ฝั่งพื้นป้องแขนไม้กั้นลงมาตีรถ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การฝั่งพื้นเพื่อตรวจจับโลหะที่อยู่ด้านบน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ได้ดีเยี่ยมสำหรับรถยนต์ ถ้าหากเป็นในส่วนของรถจัรยาน และรถจักรยานยนต์แล้ว มันจะใช้งานได้ไม่ดี รวมไปเพราะในส่วนของมวลโลหะมักจะไม่ถึง เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีมวลโลหะน้อยไป ดังนั่นจึงเป็นสามารถเหตุที่ทำให้ระบบไม้กั้นควรที่จะติดตั้งคู่กัน ทั้งตัวเซ็นเซอร์และตัวตรวจจับโลหะทำให้สามารถทำงานได้อย่างดีเยียม

Radar Detector อุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถ ที่ใช้แทนได้ทั้ง เซ็นเซอร์ และ ลูปฝังพื้น

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ที่จะมาทดแทนในส่วนของอุปกรณ์ทั้ง 2ชนิดด้านบน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งที่ไม่จำเป็นต้องเจาะขุดพื้นเพื่อฝั่ง Loop อีกต่อไปรวมไปถึงไม่ต้องติดตั้งเสา sensor อีกต้อง อีกทั้งยังสามารถตรวจจับได้ทั้งคน ทั้งรถต่างๆ เช่นรถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เป็นที่เราใช้งานกันตามหมู่บ้านและลานจอดรถทั่วไป เพราะตัวเรดา สามารถกำหนดจุดระยะในการสั่งเปิดไม้กั้นค้างไว้ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในจุดที่กำหนด เช่นเดียวกับ Loop และ senser
เรด้า เซ็นเซอร์ sensor ไม้กั้น
ทั้ง 3 แบบทำหน้าที่ในการป้องกั้นไม้ตีได้เหมือนกัน เพียงแต่ความสามารถต่างกัน โดยปกติแล้วหลายๆ ระบบจะทำการติดตั้งเป็นแบบ 2 ชั้น หรือใช้คู่กั้น อย่างเช่นในส่วนของ Loop และตัว เซ็นเซอร์ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาแทนที่ตัว อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถในส่วนของ 2 ตัวบนแทนอย่าง ตัวเรด้าที่สามารถป้องกั้นการตีรถได้ทั้งในส่วนของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ คน