ทางเราต้องขอขอบพระคุณ ทาง บริษัท อินชา 786 จำกัด ที่เลือกใช้บริการซ่อมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ป้องกันไม้กั้นตีรถ จากทาง JT

รายละเอียการซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้นไม้กั้นตีรถ อินชา 786 จำกัด

ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกั้นตัวไม้จาก ไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ ที่ใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมาก ซึงในแต่ละพื้นที่ที่ใช้งานจะมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริษัทไม้กั้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาถูกที่สุดมักจะเป็นตัว โฟโต้เซนเซอร์ รวมถึงการติดตั้งก็จะง่าย แต่อายุการใช้งานก็มักจะเสื่อมง่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งเช่นเดียวกับ กรณีนี้ ที่เกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทางเราจึงแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนตัวเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ

ภาพผลงานการซ่อมซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้นไม่ตีรถ

ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1 ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1 ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1 ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1 ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1 ซ่อมอุปกรณ์ป้องกั้น บริษัท อินชา 786 จำกัด 1