ทางเราต้องขอขอบพระคุณ คุณลุกค้านิติบุคคลพลัมคอนโดบางแค ที่เลือกใช้บริการซ่อมแก้ไขปัญหาไม้กั้นใช้งานไม่ได้

รายละเอียดซ่อมแผงวงจรไม้กั้นคอนโด พลัมคอนโดบางแค

เนื่องจากไม้กั้นที่พลัมคอนโดบางแค ไม่สามารถใช้งานได้ ทางนิติบุคคลจึงติดต่อให้ทางเราเข้าไปตรวจเช็ค ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุมาจากตัวบอร์ดไม้กั้นหรือตัวแผงควบมีปัญหา ทางเราจึงได้ทำเปลี่ยนตัวแผงวงจรใหม่ ให้กับตัวบูมไม้กั้น จึงทำให้ตัวไม้กั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิม

 

ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2 ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2 ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2 ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2 ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2 ซ่อมไม้กั้นคอนโด เกิดจากชุดแผงควบคุมหลักชำรุด2