ความเร็วของไม้แขนกั้นที่รองรับแต่ละประเภท

JTG 140 
ไม้แขนกั้น Servo  Motor

  • MotorType  Servo Motor
  • ความเร็วเปิด-ปิด:0.9s-6s สามารถปรับได้
  • สามารถสลับไม้เปิดซ้ายเปิดขวาได้
  • รองรับระบบไฟสำรอง
  • มีระบบ slow stop ลดแรงกระแทก
  • มีระบบไม้แขนกั้นชนแล้วหลุด
  • กำลังไฟฟ้า 50W-100W(MAX)
  • รองรับความยาวไม้สูงสุด 6 เมตร
  • รองรับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP65
  • รีโหมดสั่งเปิดปิดไร้สายระยะ 50 เมตร *

อุปกรณ์เสริมสำหรับไม้แขนกั้น

ไม้แขนกั้นแบบตรง

ไม้แขนกั้นแบบ
พับ 90 องศา

ไม้แขนกั้นแบบ
พับ 180 องศา

ไม้แขนกั้นแบบรั้ว